Maklumat Pelayanan


Dengan ini kami, menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar  pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan  perundang-undangan yang berlaku